Đât măt tiên 5*30va 9000m2 đât nông nghiêp QL60 SO - 15/04/2018

Gian hàng autopost
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook
- Điện thoại: 01645968009

2.2 tỷ- 9.150 m2

Co nên măt tiên phia truoc 5*30 thô cu 100%
Va liên kê phia sau co 9000m2 đât nông nghiêp.uu tiên cho khach kinh doanh kho bai va cty hay lam vuon đêu ok het.không tiêp co đât chi tiêp nguoi co thiên chi mua không tiêp qua tin nhăn.

Chữ kí của thành viên